Skip to main content

LKAB:s upptäckt av en stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Sverige har skapat uppståndelse i den gröna teknikbranschen och många undrar hur detta kommer att påverka produktionen av solceller och andra hållbara energikällor.

Sverige, som först upptäcktes i slutet av 1700-talet i staden Ytterby i Stockholms skärgård, har länge varit känt som en källa till sällsynta jordartsmetaller. Den största delen av handeln med dessa metaller har dock dominerats av andra länder, särskilt Kina.

Det är viktigt att notera att solceller i sig inte innehåller stora mängder sällsynta jordartsmetaller. I själva verket består de till största delen av glas, och endast en liten andel sällsynta jordartsmetaller används i elektriska komponenter som växelriktare, som omvandlar den kraft som solcellerna genererar till användbar hushållsel.

Även om det sannolikt kommer att ta 10-15 år innan den nyupptäckta fyndigheten kan omsättas i faktisk utveckling av grön teknik, är potentialen för inhemsk produktion av dessa metaller i Sverige betydande. Den har potential att i hög grad påverka den gröna övergången genom att minska beroendet av utländsk import och stödja tillväxten av hållbar energi i Europa.

Att investera i solenergiteknik nu, i väntan på att fyndigheten ska komma i produktion, är fortfarande ett klokt val. Framtiden för hållbar energi är ljus, och den nya upptäckten av sällsynta jordartsmetaller i Sverige ökar bara potentialen för tillväxt i branschen.

 

Leave a Reply

Close Menu

©  2023]. H.B Elgruppen i Stockholm AB

Adress: Kronobergsgatan 14, 112 33 Stockholm
Org.nr: 559002-8196

T: 08 – 35 57 14

E: info@solteknikerna.se